Pridajte sa k nám >
Pomôžte nám >
Prispejte nám na činnosť strany >

Ďalšie

Demokrati
Prechádzať

Zoznam podľa čl.22 ods. 5 a ods. 7 zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach

Rok 2023

Pôžičky:

ROEZ, s.r.o., IČO: 36 564 303, sídlo: Tyršova 2, 934 01 Levice

výška pôžičky: 100 000 EUR
dohodnutý úrok: 4,00%
doba splatnosti: 31. 3. 2024
dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke: 8.9.2023

Ing. Ján Šubák, Tajovského 3318/11, 811 04 Bratislava
výška pôžičky:  30 000 EUR
dohodnutý úrok: 4,00%
doba splatnosti: 31. 3. 2024
dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke: 14. 9. 2023
 

Ing. arch. Branislav Kaliský, Strmý vŕšok 8377/65, Bratislava
výška pôžičky:  35 000 EUR
dohodnutý úrok: 4,00%
doba splatnosti: 31. 3. 2024
dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke: 18. 9. 2023
 

Ing. Ján Šubák, Tajovského 3318/11, 811 04 Bratislava
výška pôžičky:  35 000 EUR
dohodnutý úrok: 4,00%
doba splatnosti: 31. 3. 2024
dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke: 18. 9. 2023

Ing. Miroslav Kollár, Pánska niva 28, 920 01 Hlohovec
výška pôžičky:  20 000 EUR
dohodnutý úrok: 4,00%
doba splatnosti: 31. 12. 2023
dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke: 21. 9. 2023

PaedaDr. Viera Argalášová, Pekníková 19, 841 02 Bratislava
výška pôžičky:  25 000 EUR
dohodnutý úrok: 4,00%
doba splatnosti: 31. 12. 2023
dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke: 22. 9. 2023

Ing. Ján Šubák, Tajovského 3318/11, 811 04 Bratislava
výška pôžičky:  45 000 EUR
dohodnutý úrok: 4,00%
doba splatnosti: 31. 3. 2024
dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke: 26. 9. 2023

Ing. Ján Šubák, Tajovského 3318/11, 811 04 Bratislava
výška pôžičky:  30 000 EUR
dohodnutý úrok: 4,00%
doba splatnosti: 31. 3. 2024
dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke: 5. 9. 2023
 

JUDr. Pavel Nechala, PhD., Krasovského 13, 851 01 Bratislava
výška pôžičky:  65 000 EUR
dohodnutý úrok: 4,00%
doba splatnosti: 31. 12. 2023
dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke: 28. 8. 2023
 

Ing. Miroslav Kollár, Pánska niva 28, 920 01 Hlohovec
výška pôžičky:  35 000 EUR
dohodnutý úrok: 4,00%
doba splatnosti: 31. 12. 2023
dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke: 28. 8. 2023
 

Healthcare Advisory Service, s.r.o., IČO: 50351273, sídlo: Fatranská 2430/1C,
040 11 Košice

výška pôžičky: 50 000 EUR
dohodnutý úrok: 4,74%
doba splatnosti: 31. 3. 2024
dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke: 28. 7. 2023
 

Ing. Karel Hirman, Slnečná 29, 040 01 Košice
výška pôžičky: 15 000 EUR
dohodnutý úrok: 4,74%
doba splatnosti: 31. 3. 2024
dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke: 4. 8. 2023
 

Peter Letanovský, Miletičova 64, 821 09 Bratislava
výška pôžičky: 40 000 EUR
dohodnutý úrok: 2,2%
doba splatnosti: 31. 3. 2024
dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke: 5. 6. 2023

Peter Letanovský, Miletičova 64, 821 09 Bratislava
výška pôžičky: 50 000 EUR
dohodnutý úrok: 2,2%
doba splatnosti: 31. 3. 2024
dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke: 22. 5. 2023

Rok 2022 

  • JUDr. Katarína Macháčková, Cesta Vl.Clementisa 295/38, 971 01 Prievidza, peňažný dar 7 000,- EUR
  • Ing. Miroslav Kollár, Pánska niva 28, 920 01 Hlohovec, peňažný dar 5 100,- EUR
  • Ing. Ivan Paule, Björnosonova 2,  811 05 Bratislava /nepeňažný dar odpustením záväzku/
Prechádzať

Kto chce demokraciu a slušnosť nech sa prihlási

(k odberu newslettra)

Demokrati

Zadajte svoj e-mail

Zdieľajte