Pridajte sa k nám >
Pomôžte v kampani >
Prispejte na kampaň >
hero

Demokracia
a slušnosť
zvíťazí

Poďte s nami budovať pokojné, bezpečné
a prosperujúce Slovensko.
Nestrácajme nádej.

Pridajte sa k nám

Demokratov nikdy nie je dosť

Vyplniť žiadosť
Pomôžte v kampani

Pridajte sa k dobrovoľníkom

Vyplniť dotazník
Prispejte na kampaň

Pomôžte šíriť naše hodnoty

Sme Demokrati

Sme politická strana stredu.
Spájame konzervatívne a liberálne orientovaných ľudí.
Uprednostňujeme spoluprácu
pred konfrontáciou.

Sme silnou garanciou Slovenska ako sebavedomej
súčasti slobodného západného demokratického sveta.
Ponúkame zodpovedné odborné riešenia pre bezpečný
a prosperujúci život v našej krajine. Urobíme všetko
preto, aby sa na Slovensku spokojne žilo každému,
bez ohľadu na pôvod, pohlavie, vierovyznanie, národnosť,
či sexuálnu orientáciu. Pridajte sa a spolu s nami naplňte víziu Slovenska,
ku ktorému sa budeme hrdo hlásiť a chcieť v ňom žiť.

Demokrati

Naši lídri

Skúsený tím ľudí, ktorí reprezentujú
naše princípy a formujú politiku Demokratov.
Slušne, odborne a odhodlane.

Demokrati
Eduard
Heger
Predseda Demokratov
Demokrati
Jaroslav
Naď
Podpredseda Demokratov
Demokrati
Andrea
Cocherová
Podpredsedníčka Demokratov
Demokrati
Miroslav
Kollár
Podpredseda Demokratov
Demokrati
Andrea
Letanovská
Podpredsedníčka Demokratov
Demokrati
Karel
Hirman
Člen predsedníctva
Demokrati
Juraj
Šeliga
Člen predsedníctva
Demokrati
Vladimír
Bilčík
Člen predsedníctva
Demokrati
Kristián
Čekovský
Člen predsedníctva

Novinky

Demokracia nemôže fungovať bez informovaných ľudí.
Prečítajte si, čo je nové

Demokrati
Tlačové správy
Strana Demokrati sa dohodla na predvolebnej spolupráci so stranou Jablko
Demokrati
Tlačové správy
Dosť bolo diskriminácie. Pomáhame tým najzraniteľnejším
Demokrati
Tlačové správy
Do strany Demokrati vstupuje jadrový fyzik Branislav Sitár
Demokrati
Tlačové správy
Reformu justície sme presadili aj kvôli vysokej nedôvere v súdnictvo
Demokrati
Médiá
Rusi chcú ovplyvniť voľby v prospech Smeru, vyhlásil Naď

Najbližšie nás uvidíte

Demokrati
Zajtra o 13:00
Demokratov nikdy nie je dosť!

Tlačový brífing, na ktorom privítame novú posilu - známu osobnosť verejného života.

Eduard
Heger
Programové

Piliere

Sme stranou silného odborného programu, ktorý je založený na piatich pilieroch.

Aktuálne rozpracovávame našu víziu do konkrétnych návrhov opatrení. Následne predstavíme celú našu programovú ponuku. Čo však už vieme dnes, ku zvažovaniu účasti vo vláde nepristúpime samoúčelne, ale budeme vychádzať z možností presadiť konkrétne programové priority.

Zdravé Slovensko

Zdravie máme na prvom mieste. Dĺžku a kvalitu života definuje tak dostupnosť zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ako aj stav nášho okolia. Budeme modernizovať zdravotný systém vrátane jeho infraštruktúry, motivovať mladých lekárov pracovať na Slovensku a chrániť životné prostredie.

Viac o zdravom Slovensku

Vzdelané Slovensko

Podpora vedy, výskumu, inovácií a podnikania prinesenie zvýšenie konkurencieschopnosti Slovenska vo svete. Nastavením nového ekonomického modelu zabezpečíme trvalo udržateľný rast umožňujúci reálne dobiehanie ekonomickej úrovne najvyspelejších štátov. 

Za kľúčové v tejto súvislosti považujeme prispôsobiť systém vzdelávania podmienkam 21. storočia. Naše deti ďalej chceme viesť tak, aby sa dokázali orientovať v spleti informácií a flexibilne sa adaptovať na zmeny na trhu práce. Memorovanie vedomostí nahradíme zdokonaľovaním kritického myslenia a rozvojom podnikateľského ducha.

Viac o vzdelanom Slovensku

 

Bezpečné Slovensko

Máme jasný geopolitický kompas. Patríme do európskych a transatlantických štruktúr. Budeme aj naďalej spoľahlivou súčasťou demokratického a slobodného sveta. Od začiatku vojny na Ukrajine sa preukázali, že vieme nielen prijímať, ale aj dávať. 

Naša bezpečnosť a prosperita závisí aj od sily právneho štátu a dôvery v inštitúcie. Spravodlivosť pre nás nie je tovar. Vždy budeme rešpektovať nezávislosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov.

Viac o bezpečnom Slovensku

Angažované Slovensko

Budovanie súdržnej spoločnosti začína zdola. Našimi prirodzenými partnermi sú zástupcovia samospráv a občianskej spoločnosti. Riadenie štátu navrhujeme decentralizovať, a tak využiť enormný potenciál ľudí angažujúcich sa v regiónoch.

Fungovanie štátu zdigitalizujeme, aby bol efektívnejší, pružnejší a lacnejší. Súčasne zabezpečíme vyrovnávanie ekonomických regionálnych rozdielov.

Viac o angažovanom Slovensku

Sociálne Slovensko

Budeme vytvárať podmienky, aby každý mal možnosť svojou prácou zabezpečiť seba a svoju rodinu, alebo blízkych. Aby každý mal možnosť uspieť, a aby bolo postarané o najslabších. 

Našim cieľom je vytvoriť taký sociálny systém, ktorý popri pomocnej ruke v podobe sociálnych príspevkov bude ľudí pripravovať na budúcnosť a na návrat do spoločnosti.

Viac o sociálnom Slovensku

Stabilní
partneri

Podpora a pomoc, bezpečnosť
a diplomacia sú dnes dôležitejšie
než kedykoľvek predtým.

Trvalá a udržateľná demokratická politika
doma a vo svete sa nedá robiť bez stabilných
a spoľahlivých partnerov. Máme ich a sme nimi.

Demokrati
Demokrati
Demokrati
Demokrati
Demokrati
Demokrati
Demokrati
Demokrati

Kto chce demokraciu a slušnosť nech sa prihlási

(k odberu newslettra)

Demokrati

Zadajte svoj e-mail

Pridajte sa
k Demokratom

Zapojte sa aktívne do života
Demokratov a ovplyvňujte
našu politiku.

Hľadáme angažovaných ľudí, ktorí majú odvahu a chuť zapojiť sa do politickej činnosti a pomôcť našej krajine. Ak sa stotožňujete s našimi hodnotami a chcete sa podieľať na tvorbe našej politiky, pridajte sa k nám. Spoločne môžeme zabezpečiť spravodlivejšie a prosperujúce Slovensko pre všetkých.

Buďte dobrovoľníkom a pomôžte nám v kampani

Demokracia je postavená na aktívnej participácii každého z nás. Pridajte sa k Demokratom ako dobrovoľník a pomôžte pri práci doma alebo v teréne.

Kontakty

Adresa

Demokrati
Miletičova 21
821 08 Bratislava
IČO: 51313901
Tatra banka, a.s.,
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4305 1515
Riaditeľ Centrálnej kancelárie Tomáš Borovský kancelaria@smedemokrati.sk
Členovia a regionálne štruktúry Rastislav Hauliš regiony@smedemokrati.sk
Zahraničná tajomníčka Silvia Hudáčková international@smedemokrati.sk
Kontakt pre médiá Matúš Mandrák press@smedemokrati.sk