Pridajte sa k nám >
Pomôžte nám >
Prispejte nám na činnosť strany >
Hero obrázok
Mobilný hero obrázok

Poďme slúžiť ľuďom.
Pokojne a bez chaosu.

Pridajte sa k nám

Demokratov nikdy nie je dosť

Vyplniť žiadosť
Pomôžte nám

Pridajte sa k dobrovoľníkom

Vyplniť dotazník
Prispejte nám na činnosť strany

Pomôžte šíriť naše hodnoty

                           Prispieť

Sme Demokrati

Prinášame riešenia na hlavný problém slovenskej politiky, ktorým je sebectvo.

Spájame konzervatívne a liberálne orientovaných ľudí, ktorí
volia pokoj a spoluprácu ako alternatívu k sebectvu.
Sme silnou zárukou zdravého Slovenska ako sebavedomej
súčasti slobodného západného demokratického sveta.
Sme odhodlaní slúžiť ľuďom a priniesť im zodpovedné
odborné riešenia postavené na skúsenostiach, pevných
postojoch a hodnotách.
Vytvorme spolu Slovensko, ku ktorému sa budú všetci
bez rozdielu hrdo hlásiť a chcieť v ňom žiť. Veď akú
krajinu necháme deťom, ak to teraz vzdáme?

Fotografia na ktorej je Jaro Naď

Naši lídri

Skúsený tím ľudí, ktorí reprezentujú
naše princípy a formujú politiku Demokratov.
Slušne, odborne a odhodlane.

Demokrati
Jaroslav
Naď
Predseda Demokratov
Demokrati
Andrea
Letanovská
Podpredsedníčka Demokratov
Demokrati
Eduard
Heger
Podpredseda Demokratov
Demokrati
Juraj
Šeliga
Podpredseda Demokratov
Demokrati
František
Oľha
Podpredseda Demokratov
Demokrati
Dorota
Nvotová
Členka predsedníctva
Demokrati
Michal
Kiča
Člen predsedníctva
Demokrati
Jozef
Sýkora
Člen predsedníctva
Demokrati
Marek
Polonec
Člen predsedníctva
Demokrati
Kristián
Čechmánek
Člen predsedníctva
Demokrati
Peter
Markovič
Generálny sekretár

Novinky

Demokracia nemôže fungovať bez informovaných ľudí.
Prečítajte si, čo je nové

Demokrati
Tlačové správy
Pellegrini chváli modernizačné projekty Jaroslava Naďa, Kaliňák svoju víziu ani po 9 mesiacoch nebol schopný predstaviť
Demokrati
Tlačové správy
Kvôli Tarabovi môžeme prísť o miliardy, vyzývame vládu na okamžité rokovanie a nariadenie krízového riadenia
Demokrati
Tlačové správy
Ficova vláda urobila z pacientov obete personálnych čistiek, žiadame vyvodenie zodpovednosti
Demokrati
Tlačové správy
Nová daň na finančné transakcie – útok na peňaženky občanov a podnikateľov
Demokrati
Tlačové správy
Ministerstvo obrany usvedčilo vlastného ministra Kaliňáka z klamstiev: dokument, ktorý potvrdzuje, že sme časť refundácie za pomoc Ukrajine už dostali
Demokrati
Tlačové správy
Richard Raši opakovane klame, predošlá vláda nezrušila národný plán budovania vodovod a kanalizácií
Demokrati
Tlačové správy
Filip Kuffa klame o nutnosti masívnej ťažby na Muránskej planine
Demokrati
Tlačové správy
Nezávislá verejná kontrola eurofondov končí: vláda vyšachovala mimovládne organizácie, štát budú kontrolovať už iba „naši ľudia“

Priority pre Európu

Naše priority vo voľbách do Európskeho parlamentu v oblasti obrany a bezpečnosti, spravodlivosti, ochrany demokracie ako aj pre zelenú a solidárnu Európu.

1. Obrana a bezpečnosť

V globalizovanom svete je vojenská bezpečnosť a stabilita kľúčová pre prosperitu Európskej únie, a teda aj Slovenska. Nebudeme sa nečinne prizerať na agresiu Ruska na Ukrajine, na rast hybridných hrozieb zo strany autoritárskych režimov, ani na snahy o eróziu jednoty v obrannej politike únie. Našim cieľom je, aby EÚ vystupovala jednotne, konala ako skutočne globálny aktér a zohrávala pozitívnu úlohu vo svete. Víťazstvo izolacionalistického Donalda Trumpa v jesenných prezidentských voľbách v USA by mohlo oslabiť transatlantickú alianciu a zdôrazniť potrebu autonómnejšej európskej obrannej politiky.

Hlásime sa k posilneniu európskych obranných kapacít, vrátane investícií do moderných obranných technológií a úzkej obrannej spolupráci v rámci NATO.

Na európskej úrovni budeme aktívne podporovať Ukrajinu v boji proti nelegálnej vojenskej agresii Ruska poskytovaním humanitárnej, politickej, diplomatickej, ekonomickej, materiálnej a vojenskej pomoci.

Na rozdiel od populistických politických strán, ktoré deštruktívnym euroskepticizmom získavajú politické body na úkor záujmov Slovenska, prinášame jasnú a zodpovednú komunikáciu tém spoločnej európskej bezpečnostnej a obrannej politiky.

2. Spravodlivosť

Súčasná slovenská vláda rúca právny štát, znova zavádza systém “našich” ľudí a útočí na svojich oponentov vrátane novinárov. Falošné argumenty o “zachovaní konzervatívnych hodnôt” či “suverénnej politike” zneužívajú na vlastné mocenské zámery, no výsledkom je len rozdeľovanie. My im nedovolíme oslabovať dôveru občanov v inštitúcie a urobiť zo Slovenska štát ako Bielorusko či Rusko. Hoci Ústavný súd SR zatiaľ odoláva, poistkou sú podľa nás aj európske inštitúcie.

Veríme, že Európska únia má nielen silu čeliť výzvam, ale má aj silu ich prekonať. Zasadíme sa o ochranu a posilňovanie demokratických štandardov v celej EÚ. Budeme bojovať proti akémukoľvek porušovaniu princípov právneho štátu, nezávislosti justície, slobody médií a obmedzovaniu whistleblowerov.

Zasadíme sa o dodržiavanie ľudských práv, práv žien i práv menšín a zásadu rovnosti pre všetkých občanov EÚ.

Európske prostriedky musia byť využívané efektívne, preto budeme presadzovať efektívnu, ale prísnu kontrolu a postih pre tých, ktorí európske prostriedky chcú rozkrádať.

Budeme dbať a presadzovať ochranu právneho štátu a hodnôt, na ktorých bola založená Európska únia. Právny štát nie je len zdrap papiera je to každodenná realita, ktorá znamená nezávislé a nestranné súdnictvo, efektívnu prokuratúru a políciu, ktorá vyšetruje zločiny bez ohľadu na vládu. Práve spolupráca a príklad úspešných krajín z Európskej únie sú cestou ako zvýšiť transparentnosť, nezávislosť a nestrannosť OČTK od politickej moci a pokusom o zásahy zo strany politikov do vyšetrovaní a súdnych procesov.

3. Ochrana demokracie

Budeme systematicky podporovať demokratické povedomie, myšlienku európskej spolupráce, ako aj motiváciu obyvateľov k účasti na politickom živote zodpovedným, kritickým a aktívnym spôsobom. Budeme prinášať témy Európskej únie na Slovensko prostredníctvom silného zastúpenie a prítomnosti europoslancov v domácej politike a verejnom priestore.

Myslíme aj na budúcnosť mladých ľudí. Prácou v rámci formálneho vzdelávacieho systému, ako aj prostredníctvom zapájania mimovládnych neziskových organizácií sa budeme snažiť, aby zo škôl vychádzali absolventi s dôverou v budúcnosť,

s porozumením európskej tradície a hodnôt a so schopnosťou aktívne sa zapojiť do demokratického procesu. Podporujeme rozšírenie a ekonomickú dostupnosť medzinárodnej výmeny študentov v rámci Európskej únie.

V srdci našej misie v Európskom parlamente bude odhodlanie využívať každý dostupný nástroj na presadzovanie politík, ktoré umožnia Slovensku čerpať z európskej spolupráce maximum. Budeme podporovať posilnenie demokratickej legitimity únie, dokončenie vnútorného trhu, ale aj pokračovanie spoločného boja s dezinformáciami, ktoré cielene narušujú dôveru ľudí v demokratický politický systém.

4. Zelená a solidárna Európa

Globálna konkurencia je tvrdá, my ako Európa s tým musíme vedieť držať krok. Snaha o technologický pokrok i zachovanie poľnohospodárskej výroby naráža na limity ochrany životného prostredia.

Naším cieľom je urobiť zo Slovenska jedno z najatraktívnejších investičných miest v Európe a zrýchliť tak jeho ekonomický rast, a to prostredníctvom zelenej a digitálnej transformácie. Budeme presadzovať koordináciu tvorby a implementácie verejných politík, reforiem a investícií, vrátane tých, ktoré sú spolufinancované z európskych zdrojov.

Budeme systematicky podporovať politiky zamerané na posilnenie globálnej konkurencieschopnosti EÚ, teda na podporu vedy, výskumu a inovácií, digitálnej transformácie, otvoreného a spravodlivého obchodu, podpory malých a stredných podnikov,

ako aj investovaním do vzdelávania a odbornej prípravy v oblastiach kľúčových pre technologický rozvoj, výskum a tvorbu nových riešení (STEM).

Klimatickú krízu sami nezvládneme. Spolu s európskymi partnermi pripravíme Slovensko na zníženie emisií skleníkových plynov o 60 % do roku 2030. Investície budeme financovať z európskych prostriedkov bez negatívnych vplyvov na peňaženky obyvateľov.

Poľnohospodárstvo je veľmi dôležité. Preskúmame vplyv stropovania platieb zo zdrojov EÚ na rozvoj poľnohospodárstva pre veľkých poberateľov s úmyslom zvýšiť podporu pre malých a nezávislých farmárov.

Navyše pripravíme plán modifikácií Spoločnej poľnohospodárskej politiky s horizontom do roku 2027 s cieľom výraznejšie podporiť špeciálnu výrobu v poľnohospodárstve (ovocinárstvo a zeleninárstvo), zjednodušiť zelené opatrenia, respektíve zabezpečiť podporu malých a začínajúcich poľnohospodárov.

Najbližšie nás uvidíte

Stabilní
partneri

Podpora a pomoc, bezpečnosť
a diplomacia sú dnes dôležitejšie
než kedykoľvek predtým.

Trvalá a udržateľná demokratická politika
doma a vo svete sa nedá robiť bez stabilných
a spoľahlivých partnerov. Máme ich a sme nimi.

Demokrati
Demokrati
Demokrati
Demokrati
Demokrati
Demokrati
Demokrati
Demokrati

Kto chce demokraciu a slušnosť nech sa prihlási

(k odberu newslettra)

Demokrati

Zadajte svoj e-mail

Pridajte sa
k Demokratom

Zapojte sa aktívne do života
Demokratov a ovplyvňujte
našu politiku.

Hľadáme angažovaných ľudí, ktorí majú odvahu a chuť zapojiť sa do politickej činnosti a pomôcť našej krajine. Ak sa stotožňujete s našimi hodnotami a chcete sa podieľať na tvorbe našej politiky, pridajte sa k nám. Spoločne môžeme zabezpečiť spravodlivejšie a prosperujúce Slovensko pre všetkých.

Buďte dobrovoľníkom a pomôžte nám

Demokracia je postavená na aktívnej participácii každého z nás. Pridajte sa k Demokratom ako dobrovoľník a pomôžte pri práci doma alebo v teréne.

Kontakty

Adresa

Demokrati
Miletičova 21
821 08 Bratislava
IČO: 51313901
Tatra banka, a.s.,
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4305 1515
Generálny sekretár strany Peter Markovič generalnysekretar@smedemokrati.sk
Riaditeľka centrálnej kancelárie Monika Podhorány Masariková monika.masarikova@smedemokrati.sk
Zahraničná tajomníčka international@smedemokrati.sk
Kontakt pre médiá Martina Kakaščíková press@smedemokrati.sk