Pridajte sa k nám >
Pomôžte nám >
Prispejte nám na činnosť strany >
Hero obrázok
Mobilný hero obrázok

Poďme slúžiť ľuďom.
Pokojne a bez chaosu.

Pridajte sa k nám

Demokratov nikdy nie je dosť

Vyplniť žiadosť
Pomôžte nám

Pridajte sa k dobrovoľníkom

Vyplniť dotazník
Prispejte nám na činnosť strany

Pomôžte šíriť naše hodnoty

Sme Demokrati

Prinášame riešenia na hlavný problém slovenskej politiky, ktorým je sebectvo.

Spájame konzervatívne a liberálne orientovaných ľudí, ktorí
volia pokoj a spoluprácu ako alternatívu k sebectvu.
Sme silnou zárukou zdravého Slovenska ako sebavedomej
súčasti slobodného západného demokratického sveta.
Sme odhodlaní slúžiť ľuďom a priniesť im zodpovedné
odborné riešenia postavené na skúsenostiach, pevných
postojoch a hodnotách.
Vytvorme spolu Slovensko, ku ktorému sa budú všetci
bez rozdielu hrdo hlásiť a chcieť v ňom žiť. Veď akú
krajinu necháme deťom, ak to teraz vzdáme?

Fotografia na ktorej je Jaro Naď

Naši lídri

Skúsený tím ľudí, ktorí reprezentujú
naše princípy a formujú politiku Demokratov.
Slušne, odborne a odhodlane.

Demokrati
Jaroslav
Naď
Predseda Demokratov
Demokrati
Andrea
Letanovská
Podpredsedníčka Demokratov
Demokrati
Eduard
Heger
Podpredseda Demokratov
Demokrati
Juraj
Šeliga
Podpredseda Demokratov
Demokrati
František
Oľha
Podpredseda Demokratov
Demokrati
Dorota
Nvotová
Členka predsedníctva
Demokrati
Michal
Kiča
Člen predsedníctva
Demokrati
Jozef
Sýkora
Člen predsedníctva
Demokrati
Marek
Polonec
Člen predsedníctva
Demokrati
Kristián
Čechmánek
Člen predsedníctva
Demokrati
Peter
Markovič
Generálny sekretár

Novinky

Demokracia nemôže fungovať bez informovaných ľudí.
Prečítajte si, čo je nové

Demokrati
Tlačové správy
Vládna moc sa vysmieva občanom aj odborníkom a spôsobuje chaos
Demokrati
Tlačové správy
Kroky polície nedávajú zmysel, môžu totiž umožniť voľný pohyb hľadaného expolicajt
Demokrati
Tlačové správy
Dejiny budú pozorne sledovať čo Ústavný súd urobil a ako argumentoval
Demokrati
Tlačové správy
Fico našiel svojho Lexu
Demokrati
Tlačové správy
Vláda schválila legislatívny paškvil, ktorý ohrozuje práva obyvateľov aj životné prostredie

Plán pomoci ľuďom

My, Demokrati, sme stranou odborníkov, ktorí prinášajú praktické riešenia problémov a konkrétne odpovede na výzvy, ktorým Slovensko čelí.

Sme presvedčení, že pomáhať ľuďom sa dá aj zodpovedne a bez populizmu. Chceme Slovensko angažované, prosperujúce, zdravé, vzdelané, sociálne, spravodlivé a bezpečné.

Prichádzame s plánom pomoci ľuďom a uchádzame sa o Vašu dôveru pre jeho naplnenie.

Bezpečné Slovensko

Máme jasný geopolitický kompas. Patríme do európskych a transatlantických štruktúr. Budeme aj naďalej spoľahlivou súčasťou demokratického a slobodného sveta. Od začiatku vojny na Ukrajine sa preukázali, že vieme nielen prijímať, ale aj dávať

Viac o bezpečnom Slovensku

Spravodlivé Slovensko

Naša bezpečnosť a prosperita závisí aj od sily právneho štátu a dôvery v inštitúcie. Spravodlivosť pre nás nie je tovar. Vždy budeme rešpektovať nezávislosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov.

Viac o spravodlivom Slovensku

Zdravé Slovensko

Zdravie máme na prvom mieste. Dĺžku a kvalitu života definuje tak dostupnosť zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ako aj stav nášho okolia. Budeme modernizovať zdravotný systém vrátane jeho infraštruktúry, motivovať mladých lekárov pracovať na Slovensku a chrániť životné prostredie.

Viac o zdravom Slovensku

Angažované Slovensko

Budovanie súdržnej spoločnosti začína zdola. Našimi prirodzenými partnermi sú zástupcovia samospráv a občianskej spoločnosti. Navrhujeme využiť enormný potenciál ľudí angažujúcich sa v regiónoch

Viac o angažovanom Slovensku

Vzdelané Slovensko

Podpora vedy, výskumu, inovácií a podnikania prinesenie zvýšenie konkurencieschopnosti Slovenska vo svete.
Za kľúčové v tejto súvislosti považujeme prispôsobiť systém vzdelávania podmienkam 21. storočia. Naše deti ďalej chceme viesť tak, aby sa dokázali orientovať v spleti informácií a flexibilne sa adaptovať na zmeny na trhu práce. Memorovanie vedomostí nahradíme zdokonaľovaním kritického myslenia a rozvojom podnikateľského ducha.

Viac o vzdelanom Slovensku

Sociálne Slovensko

Budeme vytvárať podmienky, aby každý mal možnosť svojou prácou zabezpečiť seba a svoju rodinu, alebo blízkych. Aby každý mal možnosť uspieť, a aby bolo postarané o najslabších. 

Našim cieľom je vytvoriť taký sociálny systém, ktorý popri pomocnej ruke v podobe sociálnych príspevkov bude ľudí pripravovať na budúcnosť a na návrat do spoločnosti.

Viac o sociálnom Slovensku

Prosperujúce Slovensko

Nastavením nového ekonomického modelu zabezpečíme trvalo udržateľný rast umožňujúci reálne dobiehanie ekonomickej úrovne najvyspelejších štátov.
Fungovanie štátu zdigitalizujeme, aby bol efektívnejší, pružnejší a lacnejší. Súčasne zabezpečíme vyrovnávanie ekonomických regionálnych rozdielov.

Viac o prosperujúcom Slovensku

Najbližšie nás uvidíte

Ďalšie akcie zverejníme už čoskoro!

Stabilní
partneri

Podpora a pomoc, bezpečnosť
a diplomacia sú dnes dôležitejšie
než kedykoľvek predtým.

Trvalá a udržateľná demokratická politika
doma a vo svete sa nedá robiť bez stabilných
a spoľahlivých partnerov. Máme ich a sme nimi.

Demokrati
Demokrati
Demokrati
Demokrati
Demokrati
Demokrati
Demokrati
Demokrati

Kto chce demokraciu a slušnosť nech sa prihlási

(k odberu newslettra)

Demokrati

Zadajte svoj e-mail

Pridajte sa
k Demokratom

Zapojte sa aktívne do života
Demokratov a ovplyvňujte
našu politiku.

Hľadáme angažovaných ľudí, ktorí majú odvahu a chuť zapojiť sa do politickej činnosti a pomôcť našej krajine. Ak sa stotožňujete s našimi hodnotami a chcete sa podieľať na tvorbe našej politiky, pridajte sa k nám. Spoločne môžeme zabezpečiť spravodlivejšie a prosperujúce Slovensko pre všetkých.

Buďte dobrovoľníkom a pomôžte nám

Demokracia je postavená na aktívnej participácii každého z nás. Pridajte sa k Demokratom ako dobrovoľník a pomôžte pri práci doma alebo v teréne.

Kontakty

Adresa

Demokrati
Miletičova 21
821 08 Bratislava
IČO: 51313901
Tatra banka, a.s.,
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4305 1515
Generálny sekretár strany Peter Markovič generalnysekretar@smedemokrati.sk
Riaditeľka centrálnej kancelárie Monika Podhorány Masariková monika.masarikova@smedemokrati.sk
Zahraničná tajomníčka international@smedemokrati.sk
Kontakt pre médiá Martina Kakaščíková press@smedemokrati.sk