Pridajte sa k nám >
Pomôžte nám >
Prispejte nám na činnosť strany >

Ďalšie

Demokrati
Prechádzať

Vláda trvale zobrala 13 mil. eur ročne obciam na budovanie vodovodov a kanalizácií

Schválené nariadenie vlády o poplatkoch za odber vôd odníma natrvalo viac ako 13 mil. EUR ročne mestám a obciam, ktoré mohli využiť na budovanie vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry. Na návrh ministra životného prostredia Tomáša Tarabu túto sumu presúva z Environmentálneho fondu vodohospodárskemu podniku. Sľuby vlády o urýchlenom dobudovaní vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry sú tak podľa Demokratov absolútnym výsmechom.  

Presunom výťažku z poplatkov za využívanie vôd z Environmentálneho fondu v sume 13 mil. EUR sa výstavba obecných vodovodov a kanalizácií výrazne spomalí. Minister životného prostredia Tomáš Taraba berie obciam peniaze, ktoré nevyhnutne potrebujú a dáva ich svojmu podriadenému podniku Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.: „Ukazuje to na neschopnosť ministra Tarabu vyjednať si peniaze pre svoju rozpočtovú kapitolu a zároveň na nekompetentnosť, ak siaha na peniaze určené pre obce na výstavbu kľúčovej environmentálnej infraštruktúry,” uviedol Eduard Heger podpredseda strany Demokrati. 

Na Slovensku máme ešte aj po 30 rokoch od vzniku republiky stovky obcí, ktoré stále nemajú vybudovaný vodovod a kanalizáciu. Preto ako prvý krok siahať na tieto peniaze je v rozpore so zdravým rozumom a ide proti ľuďom. „Je to zlá správa pre 477 obcí, ktoré nie sú napojené na verejný vodovod a rovnako tak pre približne tretinu obyvateľov Slovenska bez prístupu ku kanalizácii. Práve obce do 2000 obyvateľov nemajú inú možnosť financovania takejto infraštruktúry, len Environmentálny fond,” doplnil Michal Kiča, člen predsedníctva strany a environmentálny expert. 

Finančnú situáciu Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) treba podľa Demokratov riešiť systémovo. Napríklad v spolupráci s iným podriadeným a ziskovým podnikom, a to Vodohospodárskou výstavbou, š.p., ktorý dosahuje zisk viac ako 100 mil. EUR. To by však ministrovi Tarabovi neumožnilo využívať tieto prostriedky na jeho netransparentné zámery na výmenu turbín. Do obcí a vidieku musí vláda investovať peniaze a nie im na ne siahať.

Prechádzať

Kto chce demokraciu a slušnosť nech sa prihlási

(k odberu newslettra)

Demokrati

Zadajte svoj e-mail

Zdieľajte