Pridajte sa k nám >
Pomôžte nám >
Prispejte nám na činnosť strany >

Ďalšie

Demokrati
Prechádzať

Vláda svojimi krokmi ohrozuje životné prostredie aj reformy z plánu obnovy – obraciame sa na orgány EÚ

Strana Demokrati sa pre ohrozenie plánu obnovy a životného prostredia zo strany kabinetu Roberta Fica obracia na orgány Európskej únie. O závažnosti plánovaných krokov bude strana informovať eurokomisárov zodpovedných za životné prostredie a reformy – Virginijusa Sinkevičiusa a Elisu Ferreiru, vrátane príslušných výborov Európskeho parlamentu.

Tému zastrešuje člen predsedníctva Michal Kiča, ktorý hovorí, že bude v mene strany informovať o viacerých konkrétnych krokoch, vyjadrení či plánoch vládnych predstaviteľov. Upozorňuje najmä na zámery ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča, oboch štátnych tajomníkov Kuffovcov, ale aj samotného ministra životného prostredia Tarabu. Ich plány totiž podľa Kiču  predstavujú ohrozenie životného prostredia na Slovensku: „Hovoríme o ohrození reformy národných parkov, konkrétne o ich rušení, to počúvame napríklad v prípade Malej Fatry. Tiež chcem upozorniť na predkladanie takých návrhov zákonov, ktorými by sa negovala podstata celej reformy, teda princíp jednotnej správy chránených území. Ďalej spomeniem zámery budovať nezmyselné priehrady, ktoré sú v rozpore s Koncepciou vodnej politiky a tiež hovorím o rušení projektov na revitalizáciu vodných tokov,“ uviedol Kiča a dodal, že tieto opatrenia boli preukázané už ako splnené míľniky v nedávno schválenej 3. žiadosti o platbu. Komisia musí sledovať, či Slovensko nekoná v rozpore s nimi a ak by k tomu došlo, museli by sa pozastaviť všetky ďalšie žiadosti o platbu, čo by spôsobilo škody v miliardách eur.

„Navrhujeme Európskej komisii, aby zvýšila dohľad nad slovenským plánom obnovy, aby si vyžiadala vysvetlenia a uistenia od vlády SR, že nedôjde k zvratu reforiem a poškodzovaniu životného prostredia a aby ustanovila nezávislých externých expertov, ktorí to budú intenzívne posudzovať,“ načrtol člen predsedníctva a dodal, že od výborov Európskeho parlamentu strana žiada, aby uplatnili svoju kontrolnú právomoc a spustili proces „dialóg o podpore“ medzi Európskou komisiou a vládou SR.

Kiča zároveň upozorňuje komisiu na personálne čistky vrcholových štátnych zamestnancov, ktorí stáli pri zrode a úspešnej implementácii plánu obnovy, čo rovnako vyvoláva obavy o transparentnosť. 

Prechádzať

Kto chce demokraciu a slušnosť nech sa prihlási

(k odberu newslettra)

Demokrati

Zadajte svoj e-mail

Zdieľajte