Pridajte sa k nám >
Pomôžte nám >
Prispejte nám na činnosť strany >

Ďalšie

Demokrati
Prechádzať

Vedenie rezortu životného prostredia za 100 dní ukázalo, ako sa robí rozvrat v ochrane prírody 

Strana Demokrati v reakcii na tlačovú konferenciu vedenia rezortu životného prostredia sumarizuje skutočné výsledky za 100 dní pôsobenia. Tomáš

Taraba totiž opäť predviedol prázdnu politickú demagógiu, v ktorej likvidáciu životného prostredia, ktorej je sám strojcom, klamne prezentuje ako cestu rozvoja.

“Minister Taraba opäť ukázal, že jeho nič okrem ustupovaniu priemyslu a budovania spaľovní nezaujíma. To, čo on nazýva balans medzi ochranou životného prostredia a rozvojom hospodárstva, je v skutočnosti návrat do prekonanej priemyselnej éry, vďaka čomu ohrozí zdravie a prosperitu obyvateľov,” upozorňuje Michal Kiča, expert strany na životné prostredie a člen predsedníctva strany Demokrati.

Keďže minister Taraba neposkytol občanom reálny odpis svojej činnosti, ponúkame faktografické, dohľadateľný sumár uplynulých dní:

 1. Zatiaľ 25 odborníkov a expertov na životné prostredie bolo bez udania dôvodu vyhodených a nahradili ich trafikanti strany, kamaráti či rodinní príslušníci SNS.
 2. Namiesto chránených druhov sa v Tatranskom národnom parku začali chrániť pytliaci a Peter Olexa naďalej ráta nové parkovacie miesta, lebo to je jeho vízia pre rozvoj nášho najstaršieho národného parku.
 3. Spustilo sa finančné krvácanie našich národných parkov, ktorým budú odobraté zdroje – 12 mil. eur z Envirofondu. Tie poputujú veľkým priemyselným hráčom, a to aj napriek niekoľkonásobne vyšším zdrojom pre priemysel ako Modernizačný fond či zdroje z Plánu obnovy.
 4. Návrh nového financovania národných parkov cestou vyberania koncesií, ktorý má však dva problémy. Prvý, že úplne pohltí malých a stredných podnikateľov v národných parkoch na úkor finančných žralokov. Druhým bude finančná závislosť na ustupovaní developerom a ťažbárom dreva.
 5. Na jednu bezobsažnú A4 vedenie vyprodukovalo revolučný materiál k riešeniu medveďa hnedého, ktorý však neobsahuje ich hlavný predvolebný sľub – regulačný odlov medveďa hnedého. Materiál neprináša nič nové, len prísľub extrémne rizikovej streľby ostrými v intravilánoch obcí.
 6. Sľubované kanalizácie sa tiež stavať nebudú vo veľkom, lebo každoročných 13 mil. eur na to určených sa z Envirofondu presunuli do Slovenského vodohospodárskeho podniku.
 7. Spustil sa megalomanský tender na turbíny v Gabčíkove, a to bez akéhokoľvek hodnotenia Útvaru hodnoty za peniaze, hoci ide investíciu nad 1 mil. eur. Pôvodne chcel minister zákazku dokonca zadať napriamo bez verejného obstarávania.
 8. Rezort nepredstavil žiadnu legislatívu na ochranu životného prostredia. Do svojich plánov nezaradil klimatický zákon a ani zákon o krajinnom plánovaní. Čo však bude, je možnosť viac ťažiť drevo v našich chránených lesoch, zákonom prihrali stovky miliónov eur pre privatizérov na envirozáťaže. Nový zákon o EIA a strategických investíciách bude skutočnou pohromou pre ľudí. A ako bonus Taraba ide ohroziť Plán obnovy.
 9. Mafiánska novela trestného zákona zo Slovenska spraví legálnu pytliacku republiku, pretože likvidovanie prírody sa oplatí. A aj kradnutie, pretože sa zastaví aj stíhanie v kauze Interblue.
 10. Nepriateľom č. 1 sú ochrancovia prírody a mimovládne organizácie, Taraba opakovane klamal pri ich “nadužívaní” v službách štátu a financovaní.
 11. Minister Taraba, ktorý rád kritizuje dĺžku povoľovacích konaní, ako jeden z prvých krokov zastavil vydávanie stanovísk EIA ministerstvom a ohrozil tým investíciu automobilky VOLVO na Slovensku.
 12. Opäť sa budú budovať priehrady tak nezmyselne a zbytočne, ako napríklad Slatinka, ktorá sa minie účinku a navyše, jej výstavba ohrozí životné prostredie na Slovensku.
 13.  Ako všestranný liek na komunálne odpady vidí súčasné vedenie iba zbytočne spaľovne odpadov a vedome zamieňa tento problém s priemyselnými odpadmi, čím zavádza verejnosť.
 14. Spôsobenie medzinárodnej hanby a blamáže pri riešení medveďa hnedého, kde minister Taraba prejavil svoju neodbornosť. Eurokomisára pre životné prostredie sa totiž dotazoval na znenie základnej smernice.

Je smutné, že takto vyzerá vysvedčenie vedenia rezortu životného prostredia za 100 dní. No nemôžeme mať zrejme vyššie očakávania, najmä ak ministrom je človek, ktorý je mentálne zaseknutý v dobe priemyselnej. Čo je však to najsmutnejšie, tak sú to reálne škody, ktoré svojím konaním napácha na životnom prostredí. Tie sa pre nás stanú skutočnou bezpečnostnou hrozbou a finančnou záťažou,” dodáva na záver Michal Kiča.

Prechádzať

Kto chce demokraciu a slušnosť nech sa prihlási

(k odberu newslettra)

Demokrati

Zadajte svoj e-mail

Zdieľajte