Pridajte sa k nám >
Pomôžte nám >
Prispejte nám na činnosť strany >

Ďalšie

Demokrati
Prechádzať

Presadíme nulovú toleranciu domáceho násilia

95 % ľudí na Slovensku si myslí, že budúca vláda by mala zabezpečiť zvýšenú ochranu obetiam domáceho násilia a stalkingu. Vyplýva to z prieskumu AKO pre televíziu JOJ 24. „100 % Demokratov s tým súhlasí,” hovorí volebná líderka Demokratov Andrea Letanovská.

„Aj preto sme chceli odvolať Borisa Kollára, ktorý udrel ženu a povedal, že by to urobil opäť. Žiaľ, toto násilnícke správanie sa mu prepieklo, lebo veľa politikov má plné ústa sľubov a billboardy o pomoci ženám, ale v zlomovom momente sa nedokážu postaviť za správnu vec. U nás nenájdete tieto sľuby na billboardoch, ale na omnoho dôležitejšom mieste. V našom volebnom programe,” vysvetluje Letanovská.

Predložíme osobitný zákon, ktorý komplexne upraví oblasť prevencie a ochrany žien pred násilím na báze nulovej tolerancie voči násiliu. Napomôže formovať prostredie, v ktorom sa obete nebudú báť ohlasovať násilie. Zabezpečená bude aj ochrana ich detí postihnutých týmto násilím. Osobitný dôraz venujeme aj presadeniu inštitútov na ochranu žien pred domácim násilím a prenasledovaním. Zameriame sa tiež na ochranu starších obyvateľov pred podvodmi a týraním a na ochranu detí a mladistvých pred zneužívaním. Posilníme aj preventívno-edukačnú činnosť policajného zboru a prokuratúry,” hovorí Letanovská s tým, že toto sú programové priority Demokratov v oblasti prevencie a ochrany obetí domáceho násilia

Podľa Letanovskej boj za obete domáceho násilia pre stranu Demokrati neskončil jednou kauzou Borisa Kollára, a čo je podľa nej ešte dôležitejšie, ani ňou nezačal. „Napríklad Eduard Heger dal z rezervy premiéra 1,5 milióna eur na pomoc týraným ženám a ich deťom. Vďaka tomu môžu zariadenia, ktoré poskytujú útočisko a pomoc obetiam domáceho násilia, ďalej existovať a fungovať ešte lepšie,” konštatovala.

„Problém domáceho násilia je komplexný a jeho riešenie vyžaduje kombináciu osobných, spoločenských, legislatívnych a vzdelávacích opatrení. Vždy s ohľadom na ochranu a bezpečnosť obetí. Musíme preškoliť policajtov a vyškoliť policajných špecialistov, najmä v oblasti rozpoznávania a reagovania na prípady domáceho násilia, práce a komunikácie s obeťami a zaviesť moderné vyšetrovacie postupy, ktoré zohľadňujú psychické traumy obetí a povahu páchateľov, ktorí sú obvykle blízkymi príbuznými obetí. Jeden z kľúčových aspektov je prepojenie práce polície pri vyšetrovaní týchto prípadov a orgánov sociálnej kurately, tak aby obeť dostala pomoc okamžite. Každý jeden prípad domáceho násilia musí byť riešený bezodkladne, profesionálne a s empatiou. Predovšetkým však musíme dať obetiam pomocnú ruku a povedať im, že sa nemusia báť o domácom násilí rozprávať, že ich ochránime. Myslím si, že Slovensko urobilo kroky k zlepšeniu vyšetrovaní, ale je pred nami ešte kus cesty.“ doplnil Juraj Šeliga.

Sme odhodlaní bojovať za obete domáceho násilia aj naďalej. Nedopusťme, aby boli vo vláde zlodeji a krikľúni, ale ani násilníci. Vidieť takýchto ľudí medzi najvyššími štátnymi predstaviteľmi si obete domáceho násilia naozaj nezaslúžia. Nezaslúži si to nikto!” uzavrela Letanovská.

Prechádzať

Kto chce demokraciu a slušnosť nech sa prihlási

(k odberu newslettra)

Demokrati

Zadajte svoj e-mail

Zdieľajte