Pridajte sa k nám >
Pomôžte nám >
Prispejte nám na činnosť strany >

Ďalšie

Demokrati
Prechádzať

Personálne nominácie na rezorte životného prostredia sú straníckou korupciou

Demokrati s obavami sledujú personálne zmeny na rezorte životného prostredia a upozorňujú, že neodborné nominácie môžu mať negatívny dopad na chod celého ministerstva a životného prostredia na Slovensku. Minister životného prostredia a podpredseda vlády SR Tomáš Taraba za celé svoje doterajšie pôsobenie personálne vymenil už 9 ľudí, ktorí stáli na čele dôležitých podriadených inštitúcií. Z toho 8 sú čisto stranícke nominácie. Strana Demokrati preto podáva podnet na prešetrenie. 

Téme sa podrobne venuje člen predsedníctva Michal Kiča, ktorý zároveň upozorňuje na ďalšie výberové konania “za zatvorenými dverami”. Rozsah, akým minister Taraba pristúpil k personálnym zmenám, označuje Kiča za personálny masaker: “Je prirodzené, že s novou vládou prichádzajú aj viaceré nové personálne nominácie. Tu sme však za hranicou akejkoľvek únosnosti, pretože väčšina ľudí, ktorí sú dosadzovaní na vysoké odborné miesta, nespĺňajú ani jeden jediný kvalifikačný predpoklad. Rozumiem, že sa Slovenská národná strana chce odvďačiť straníkom dobrým miestom v štátnej správe, len stále neviem, ako to pomôže životnému prostrediu.” Zdôrazňuje Kiča a dodáva, že aj dnes za zatvorenými dverami prebieha výberové konanie na dve riaditeľské pozície – Tatranského národného parku a Národného parku Veľká Fatra. Verejnosť tak nemá možnosť konfrontovať kandidátov s ich kontroverznými postojmi či plánmi na rozsiahly predaj majetku v národných parkoch. 

Kiča predpokladá, že aj tieto pozície budú obsadené ľuďmi lojálnymi strane a dodáva, že doteraz boli výberové konania na tieto pozície otvorené, transparentné a verejnosť bola o nich dostatočne informovaná. “Tomáš Taraba si nesmie z rezortu a jeho podriadených organizácii robiť súkromnú s.r.o. SNS a Život. Považujem za neprípustné, aby v čase, keď sa Slovensko musí pripraviť na klimatické zmeny a ich dopad, sedeli na odborných stoličkách straníci, ktorí nemajú s ochranou životného prostredia nič spoločné.” 

Kiča hovorí, že neodbornosť na tak zásadných pozíciách ohrozuje chod celého rezortu, čo môže mať v konečnom dôsledku negatívny dopad na životné prostredie. Člen predsedníctva preto situáciu rieši konkrétnymi krokmi: “Rozhodli sme sa podať podnet na prešetrenie už realizovaných personálnych zmien. Nielen voči ministrovi Tarabovi, ale aj jeho šéfovi Slovenského vodohospodárskeho podniku, Petrovi Moldovi, kde je situácia najvypuklejšia. Výbor pre nezlúčiteľnosť funkcií má všetky predpoklady na to, aby preskúmal, či je v týchto zmenách stranícky alebo verejný záujem. Tiež oficiálne požiadame NKÚ, aby preveril kvalifikáciu, odbornosť, spôsobilosť, postup pri obsadzovaní jednotlivých miest a ďalšie náležitosti.” Povedal Kiča a dodal, že doposiaľ minister Taraba neodôvodnil, prečo uznávaní odborníci musia zo svojich pozícii odísť.

Minister Taraba alebo jeho stranícki nominanti už za svoje pôsobenie stihli odvolať riaditeľku Slovenského banského múzea, riaditeľku Správy povodia rieky Bodrog, riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia, riaditeľku Výskumného ústavu vodného hospodárstva, odvolal riaditeľa TANAPu aj Národného parku Veľká Fatra, Národnej zoologickej záhrady Bojnice či riaditeľa Štátnej ochrany prírody a mnoho ďalších. Osobitne šokujúca je situácia v Slovenskom vodohospodárskom podniku, š. p., v ktorom pôsobia viacerí členovia predsedníctva Tarabovej strany ŽIVOT – národná strana. Na významné odborné pozície tak dosadzujú straníkov, bez akýchkoľvek odborných predpokladov.

Prechádzať

Kto chce demokraciu a slušnosť nech sa prihlási

(k odberu newslettra)

Demokrati

Zadajte svoj e-mail

Zdieľajte