Pridajte sa k nám >
Pomôžte nám >
Prispejte nám na činnosť strany >

Ďalšie

Demokrati
Prechádzať

Legislatívna smršť Fica a Tarabu – zákon o EIA bude ešte horší

Demokrati upozorňujú, že finálne znenie novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA), ktorú má v stredu schvaľovať vláda, je výrazne horšie ako pôvodná verzia predložená ministrom Tarabom do pripomienkového konania. Všetky zmeny sú podľa Demokratov jednostranné v prospech investorov. Vyzývajú na jej stiahnutie a rokovanie s Európskou komisiou. 

Demokrati vďaka hromadnej pripomienke aktívne vstúpili do legislatívneho procesu. Po pondelkovom rozporovom konaní so štátnou tajomníčkou Gabrielou Matečnou je zrejmé, že návrh zákona smerujúci na vládu bude mať fatálne dôsledky. „Minister Taraba v rozpore s Aarhuským dohovorom a Smernicou EÚ o EIA navrhuje vylúčenie verejnosti z 90 % konaní, teda v tzv. zisťovacom konaní, v ktorom sa vybaví drvivá väčšina investícií, sa už občania nebudú môcť vyjadriť a ani podať riadny opravný prostriedok. Názor občanov na rozšírenie priemyselnej prevádzky, budovanie polyfunkčného centra, rozšírenie skládky odpadov či čmudiaci komín v bezprostrednom susedstve už nikoho nebude zaujímať. Všetko sa vybaví len medzi investorom a úradníkom. A to je na Slovensku vždy rizikové,” upozorňuje Michal Kiča, člen predsedníctva strany Demokrati a jej expert na životné prostredie. 

V rozpore s deklarovanou spoluprácou medzi štátom a obcami sa vylučujú zo zisťovacieho konania susedné mestá a obce. Hoci by navrhovaná investícia, napríklad rozšírenia skládky, bola v bezprostrednej blízkosti ich zastavaného územia a mala na ich obyvateľov negatívny vplyv, nebudú sa môcť v konaní nijako vyjadriť. Ministerstvo životného prostredia SR ďalej navrhuje, aby jediným opravným prostriedkom pre verejnosť bola len žaloba na správny súd. Pre množstvo ľudí ostane nedostupný. Tento návrh naviac so súdmi a ani s Ministerstvom spravodlivosti SR nijako nekonzultovalo. Správne súdy nie sú pripravené na stovky nových konaní, naviac, ich úlohou nie je vykonávať environmentálne posúdenie namiesto úradov. 

„Napriek tomu, že sa výrazne rozširuje okruh investícií, ktoré pôjdu v tzv. zisťovacom konaní, ministerstvo neráta s posilnením okresných úradov, ktoré ho vykonávajú. Generálny tajomník služobného úradu MŽP SR Chovan ich posilnenie označil šokujúco za “nezmysel”. Okresné úrady tak budú ešte viac zahltené a nebudú stíhať vydávať stanoviská včas, čo pôjde na úkor ochrany zdravia obyvateľov a životného prostredia. V spojitosti s vylúčením verejnej kontroly z tohto procesu sa bude jednať o smrtiaci koktejl pre ochranu zdravia obyvateľov a ich práva na priaznivé životné prostredie. Z tejto situácie budú ťažiť jedine nepoctiví podnikatelia,” vysvetľuje Michal Kiča.

Oproti pôvodnému návrhu sa výrazne znižujú aj tzv. prahové hodnoty posudzovaných investícií. Ministerstvo po novom navrhuje, aby sa mimo riadneho procesu EIA povoľovali aj také investície, ako veľké vodné elektrárne, rekonštrukcie železníc do 15 km či obrovské nákupné strediská alebo zariadenia obdobné krytej letnej športovej hale s umelým zasnežovaním na Donovaloch. Naopak, úspechom hromadnej pripomienky je sprísnenie prahových hodnôt pre veterné parky. 

„Prípadné schválenie novely výrazne zhorší situáciu s viacerými konaniami o porušenie práva EÚ, napr. v oblasti neposudzovania malých vodných elektrární alebo prístupu verejnosti k spravodlivosti v oblasti životného prostredia. Napriek opakovaným upozorneniam predstavitelia ministerstva odmietli návrh novely konzultovať s Európskou komisiou, vďaka čomu by sme mohli predísť zbytočným žalobám. Predstavitelia ministerstva na množstvo otázok alebo výhrad nemali žiadnu odpoveď, alebo len uviedli, že sa jedná o politické rozhodnutie vedenia ministerstva. Demokrati upozorňujú, že na príprave návrhu zákona sa podieľali priamo zástupcovia investorov, čo považujú za závažný konflikt záujmov a o podrobnostiach budú informovať neskôr,” dopĺňa Michal Kiča. 

S ohľadom na rozsiahle zmeny malo dôjsť k opakovanému medzirezortnému pripomienkovému konaniu. V legislatívnom procese však k došlo k porušeniu legislatívnych pravidiel vlády a návrh neprerokovala ani Legislatívna rada vlády SR. Demokrati vyzývajú vládu, aby schvaľovanie tak závažného návrhu odložila až po konzultáciách s Európskou komisiou. 

Prechádzať

Kto chce demokraciu a slušnosť nech sa prihlási

(k odberu newslettra)

Demokrati

Zadajte svoj e-mail

Zdieľajte