Pridajte sa k nám >
Pomôžte nám >
Prispejte nám na činnosť strany >

Ďalšie

Demokrati
Prechádzať

Šeliga uverejnil dôkaz, že Žilinka klamal

Juraj Šeliga už minulý rok upozorňoval na stretnutia Maroša Žilinku a Diany Santusovej, vyšetrovateľky policajnej inšpekcie. Žilinka stretnutia poprel, ostatne tak urobil po včerajšej tlačovej konferencií Demokratov, kde podpredseda strany Šeliga jasne vykreslil schému manipulácií na Generálnej prokuratúre. Reakciou na klamstvá M. Žilinku bolo dnešné uverejnenie výpovede D. Santusovej, ktorá návštevy v kancelárii generálneho prokurátora potvrdila na výsluchu.

Práve tieto stretnutia slúžili na koordináciu krokov, ako odstaviť vyšetrovanie podozrení voči inšpekčnému tímu Santusovej: „Stretli sa ešte v lete a dohodli si postup udelenia 363. Tej 363, ktorú Ústavný súd označil za nezákonnú. Išlo o najrýchlejšie udelenie tohto paragrafu, za 12 dní zastavili vyšetrovanie aj napriek tomu, že nikto nebol obvinený,” povedal Šeliga a odprezentoval kópiu spisu z výpovede D. Santusovej, kde je uvedené: „Spomenula som si, že bolo stretnutie na GP SR aj s Dr. Remetom a JUDr. Adriánom Szabóom – riaditeľom úradu, zo strany GP tam bol generálny prokurátor, myslím, že len on, ale nepamätám si presne už teraz,” zacitoval Šeliga a upozornil, že ak Santusová nehovorí v dokumente o stretnutiach pravdu, ide o krivú výpoveď, čo je flagrantným porušením zákona.

Podľa Šeligu je nehorázne, ako generálny prokurátor klame o stretnutiach, ktoré mali dopad jednak na verejnú mienku a tiež vyšetrovania závažných porušení zákona. Podľa Šeligu musí Maroš Žilinka okamžite odstúpiť, pretože sa potvrdilo, že pri výkone svojej funkcie opakovane klamal. Na záver dodáva, že v odkrývaní nezákonných konaní, ktoré smerujú na najvyššie vládne posty súčasných predstaviteľov štátu bude intenzívne pokračovať.

Prechádzať

Kto chce demokraciu a slušnosť nech sa prihlási

(k odberu newslettra)

Demokrati

Zadajte svoj e-mail

Zdieľajte