Pridajte sa k nám >
Pomôžte nám >
Prispejte nám na činnosť strany >

Ďalšie

Demokrati
Prechádzať

Klimatický zákon nebude, vláda neplánuje schváliť ani kľúčovú legislatívu pre Plán obnovy

Z Plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2024 ako aj Rámcového plánu na celé volebného obdobie, ktoré dnes vláda schválila vyplýva, že klimatický zákon a ani zákon o krajinnom plánovaní vláda toto volebné obdobie nebude schvaľovať. Vláda nemá záujem riešiť dopady klimatickej zmeny na obyvateľov Slovenska a ohrozuje aj prijatie piatej platby z Plánu obnovy. Deje sa tak aj napriek tomu, že Demokrati žiadali v medzirezortnom pripomienkovom konaní nápravu. 

„Je nepochopiteľné, ako chce vláda splniť ciele uhlíkovej neutrality, pomôcť obyvateľom vystaveným dopadom klimatických zmien či pokračovať v transformácii slovenského priemyslu, ak odmieta prijať kľúčový klimatický zákon. Paradoxne, v programovom vyhlásení sa k jeho prijatiu sama zaviazala. Dôležitý je aj pre naplnenie cieľov európskeho balíčka Fit for 55. Ukazuje sa, že vládnej koalícii a ministrovi Tarabovi osobitne, je budúcnosť obyvateľov Slovenska ľahostajná, zaujímajú ho len európske peniaze,“ uvádza Michal Kiča, environmentálny expert a člen predsedníctva strany Demokrati. 

Vláda úplne nepochopiteľne vedome ignoruje aj schválenie legislatívy – reformy krajinného plánovania. Ani s jej prijatím neráta, hoci je to míľnikom piatej žiadosti o platbu Plánu obnovy za skoro 600 mil. eur. Bez jej schválenia nemôže Slovensko piatu žiadosť o platbu podať. „Zákon je pritom nachystaný, stačí ho predložiť na rokovanie parlamentu. Na obrovské riziko spojené s nesplnením tohto míľnika upozorňujeme nielen my, ale rovnako aj samotný Úrad vlády SR, konkrétne Národná implementačná a koordinačná autorita NIKA. Vďaka zákonu by sa podporila realizácia protipovodňových opatrení a opatrení na prevenciu sucha a úbytku biodiverzity,“ dopĺňa Michal Kiča.

Ministerstvo životného prostredia podľa legislatívneho plánu síce bude predkladať novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, no nie s cieľom odstrániť porušenia európskej legislatívy v oblasti ochrany prírody, ale napr. s cieľom uľahčenia výrubov. „Vláda tak vedome ignoruje a nerešpektuje rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z júna 2022 pre nedostatočnú ochranu biotopov (prípad „hlucháň“), čo môže viesť k zbytočným sankciám. Tu je pasivita vlády nielenže nepochopiteľná, keďže novely zákona o ochrane prírody a krajiny a zákona o lesoch sú pripravené, ale jej zámery pôjdu priamo proti tomuto rozsudku,“ upozorňuje Michal Kiča a uzatvára, že nekompetentnosť vlády je zarážajúca aj preto, že väčšina týchto návrhov je dávno pripravená a sú za nimi tisícky hodín práce expertov z rezortu i mimo neho.

Prechádzať

Kto chce demokraciu a slušnosť nech sa prihlási

(k odberu newslettra)

Demokrati

Zadajte svoj e-mail

Zdieľajte