Pridajte sa k nám >
Pomôžte nám >
Prispejte nám na činnosť strany >

Pridajte sa
k Demokratom

Zapojte sa aktívne do demokratického života a ovplyvňujte smerovanie Demokratov.

Hľadáme angažovaných ľudí, ktorí majú odvahu a chuť zapojiť sa do politickej činnosti a bojovať za zmenu v našej krajine. Ak sa stotožňujete s našimi hodnotami a chcete sa podieľať na tvorbe našej politiky, pridajte sa k nám. Len spoločne môžeme zabezpečiť spravodlivejšie a prosperujúce Slovensko pre všetkých.

Žiadosť o kontaktovanie

Kto chce demokraciu a slušnosť nech sa prihlási

(k odberu newslettra)

Demokrati

Zadajte svoj e-mail

Buďte dobrovoľníkom a pomôžte nám

Demokracia je postavená na aktívnej participácii každého z nás. Pridajte sa k Demokratom ako dobrovoľník a pomôžte pri práci doma alebo v teréne.

Kontakty

Adresa

Demokrati
Miletičova 21
821 08 Bratislava
IČO: 51313901
Tatra banka, a.s.,
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4305 1515
0918 508 735
Generálny sekretár strany Peter Markovič generalnysekretar@smedemokrati.sk
Riaditeľka centrálnej kancelárie Monika Podhorány Masariková monika.masarikova@smedemokrati.sk
Zahraničná tajomníčka international@smedemokrati.sk
Kontakt pre médiá Martina Kakaščíková press@smedemokrati.sk