Pridajte sa k nám >
Pomôžte nám >
Prispejte nám na činnosť strany >

Buďte súčasťou
našej kampane

Demokracia je postavená na aktívnej participácii každého z nás. Pridajte sa k Demokratom ako dobrovoľník a pomôžte pri práci doma alebo v teréne.

Pomôžete nám s kampaňou? Vyplňte dotazník

Pomôžete nám dosiahnuť ten najlepší volebný výsledok. Staňte sa súčasťou nášho tímu a spoločne pracujme na budovaní lepšieho a spravodlivejšieho Slovenska.

S akými činnosťami nám chcete pomôcť?

(vyberte jednu alebo viac možností)

Kto chce demokraciu a slušnosť nech sa prihlási

(k odberu newslettra)

Demokrati

Zadajte svoj e-mail

Pridajte sa
k Demokratom

Zapojte sa aktívne do života
Demokratov a ovplyvňujte
našu politiku.

Hľadáme angažovaných ľudí, ktorí majú odvahu a chuť zapojiť sa do politickej činnosti a pomôcť našej krajine. Ak sa stotožňujete s našimi hodnotami a chcete sa podieľať na tvorbe našej politiky, pridajte sa k nám. Spoločne môžeme zabezpečiť spravodlivejšie a prosperujúce Slovensko pre všetkých.

Kontakty

Adresa

Demokrati
Miletičova 21
821 08 Bratislava
IČO: 51313901
Tatra banka, a.s.,
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4305 1515
0918 508 735
Generálny sekretár strany Peter Markovič generalnysekretar@smedemokrati.sk
Riaditeľka centrálnej kancelárie Monika Podhorány Masariková monika.masarikova@smedemokrati.sk
Zahraničná tajomníčka international@smedemokrati.sk
Kontakt pre médiá Martina Kakaščíková press@smedemokrati.sk