Pridajte sa k nám >
Pomôžte nám >
Prispejte nám na činnosť strany >

Plán pomoci ľuďom

Sebectvo musí
ísť bokom

Demokrati ponúkajú riešenie na hlavný problém slovenskej politiky, ktorým je sebectvo. Sebeckí politici sú zdrojom konfliktov, nenávisti či hlúpych “atómoviek,” ktorými rozhadzujú naše peniaze.

My ponúkame to, čo ostatné strany nemajú - zodpovednú, odbornú a nesebeckú pomoc ľuďom, skúsenosti z vládnutia a schopnosť riešenia veľkých kríz. v ťažkých časoch sme presadili reformy a pomohli ľuďom v extrémnych krízach, ako pandémia ochorenia Covid-19, vojna na Ukrajine a následná inflačná a energetická kríza.

V energetickej kríze sme ľuďom poskytli jednu z najvyšších pomocí v rámci celej EÚ. Preto priemerná rodina žijúca v byte dnes neplatí za energie 400 €, ale o polovicu menej.

Do menej rozvinutých regiónov sme priniesli veľké investície – Volvo, Bosch, Winkelmann, ktoré vytvoria tisícky nových pracovných miest.

Spustili sme podporu pre vznik 120 nových ambulancií všeobecných lekárov v regiónoch, kde ľudom chýbali.

Sebeckí politici sú zdrojom konfliktov, nenávisti či hlúpych „atómoviek,” ktorými rozhadzujú naše peniaze.

Vieme, kam patríme – neustúpili sme ani o krok v ochrane záujmov Slovenska ako sebavedomého člena EÚ a NATO, podporili sme spravodlivú obranu Ukrajiny. Prvýkrát v histórii sme investovali do bezpečnosti občanov 2 % HDP.

Zvýšili sme podporu rodín s deťmi až do výšky 2 400€ na dieťa ročne. Dôchodcom sme v roku 2022 vyplatili 13. a 14. dôchodok. v roku 2023 sa dôchodky zvýšili v priemere o viac než 130 € mesačne.

Chránime prírodu – presadili sme reformu národných parkov a spustili sme systém zálohovania obalov - denne sa vyzbiera viac ako 2,2 miliónov plastových fliaš a plechoviek.

Zdravé Slovensko

Plán pomoci ľuďom

Náš Plán pomoci ľuďom prináša riešenia, na ktorých sme už začali pracovať a vieme ich dotiahnuť do konca. Stačí neriešiť sebecké záujmy a egá, ale venovať sa službe ľuďom a pokojne pracovať.

1./ V regiónoch vytvoríme 200 ambulancií všeobecných lekárov a špecialistov.

2./ Daňový bonus pre rodičov vo výške 140 € na dieťa zachováme, budeme ho vyplácať aj na 18 ročné a staršie deti, v plnej výške aj invalidom, pracujúcim osamelým rodičom a živnostníkom.

3./ Cez príspevok “zelené šrotovné” vo výške 2 000 € podporíme výmenu starého auta za nové s nižšími emisiami a nákladmi na prevádzku.

4./ Zatepľovanie domov podporíme až do výšky 19 000 € na jeden dom a vyplatíme ich už pred začiatkom rekonštrukcie.

Stačí neriešiť sebecké záujmy a egá, ale venovať sa verejnej službe a pokojne pracovať.

5./ Urýchlime rozhodovanie súdov na prvom stupni, aby v občianskych a obchodných prípadoch rozhodli do jedného roka. Zreformujeme políciu a prokuratúru.

6./ Postavíme alebo zrekonštruujeme aspoň 30 športových hál a zimných štadiónov.

7./ Udržíme 2 % HDP na obranu a garantujeme adekvátne zdroje, vybavenie a sociálne zabezpečenie pre vojakov, policajtov a hasičov.

8./ Zvýšime platy opatrovateliek tak, aby sa priblížili tým v Rakúsku. Zavedieme príspevok na rehabilitáciu, pomôcky a terapie pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.

9./ Budeme pokračovať v modernizácii a skvalitňovaní škôl, aby nám mladí kvôli vzdelávaniu neodchádzali do zahraničia.

10./ Zavedieme inovatívne nástroje na distribúciu kapitálu začínajúcim podnikateľom, napríklad vytvorením burzy StartUp-ov.

Kto chce demokraciu a slušnosť nech sa prihlási

(k odberu newslettra)

Demokrati

Zadajte svoj e-mail

Pridajte sa
k Demokratom

Zapojte sa aktívne do života
Demokratov a ovplyvňujte
našu politiku.

Hľadáme angažovaných ľudí, ktorí majú odvahu a chuť zapojiť sa do politickej činnosti a pomôcť našej krajine. Ak sa stotožňujete s našimi hodnotami a chcete sa podieľať na tvorbe našej politiky, pridajte sa k nám. Spoločne môžeme zabezpečiť spravodlivejšie a prosperujúce Slovensko pre všetkých.

Buďte dobrovoľníkom a pomôžte nám

Demokracia je postavená na aktívnej participácii každého z nás. Pridajte sa k Demokratom ako dobrovoľník a pomôžte pri práci doma alebo v teréne.