Pridajte sa k nám >
Pomôžte nám >
Prispejte nám na činnosť strany >

Ďalšie

Demokrati
Prechádzať

Výstavba vodného diela Slatinka je barbarstvom, Demokrati chcú obyvateľom zadarmo poskytovať právne poradenstvo

Strana Demokrati odmieta zámer vlády SR obnoviť megalomanskú víziu výstavby Vodného diela Slatinka. Podľa strany ide o zásah do slovenskej prírody, životov obyvateľov údolia a ich majetku.

Najväčším problémom Vodného diela Slatinka je podľa Demokratov jeho zbytočnosť. Plánovači od roku 1954 prišli s mnohými, častokrát protichodnými, zdôvodneniami účelu výstavby priehrady a všetky boli doteraz odborníkmi vyvrátené. Taraba, ako ich pokračovateľ, najnovšie argumentuje tým, že teplota vody na Hrone ohrozuje Jadrovú elektráreň Mochovce. “Samotné Slovenské elektrárne však verejne potvrdili, že prípadné zvýšené teploty vody na Hrone nijako neohrozuje prevádzku a bezpečnosť Jadrovej elektrárne Mochovce. Vďaka chladiacim vežiam ustojí aj vyššie teploty a horúčavy. Tomáš Taraba buď opäť len preukazuje svoju nekompetentnosť alebo sa lživo zaštiťuje zmenou klímy. Šíri len ďalšiu demagógiu, ktorou sa akože “technokraticky” snaží obhájiť svoje vízie, ktoré však Slovensko neposúvajú dopredu, ale hlboko do minulosti,” vysvetľuje Michal Kiča, environmentálny expert strany Demokrati a člen predsedníctva strany.

Zdôvodnenie ministra naráža aj na elementárne fyzikálne zákony. Vodné dielo Slatinka nedokáže zabezpečiť ochladzovanie vody v 100 kilometrov vzdialenom úseku rieky Hron pri jadrovej elektrárni. Je ďalej vylúčené, že by mohlo byť financované z európskych prostriedkov, takže tento absurdný projekt by sme platili zo štátneho rozpočtu. Jeho zámer môže byť potenciálne nedovolenou štátnou pomocou, keďže Slovenské elektrárne, a.s. sú súkromnou obchodnou spoločnosťou. Ak by Vodné dielo Slatinka, slúžiace Slovenským elektrárňam, a.s., financoval štátny podnik Vodohospodárska výstavba, išlo by o nedovolenú štátnu pomoc a absurdnú situáciu, keďže štátny podnik by financoval investíciu slúžiacu jeho priamemu konkurentovi na trhu (Vodohospodárska výstavba, š. p. je prevádzkovateľom Vodnej elektrárne Gabčíkovo).

Investícia je rovnako aj ekonomickým barbarstvom. Investovať minimálne 150 mil. eur z verejných prostriedkov do stavby s prakticky nulovou ekonomickou návratnosťou je plytvaním prostriedkov, ktoré môžeme využiť omnoho zmysluplnejšie – napríklad na výstavbu vodovodov alebo kanalizácií. “Či sa Tarabovi naozaj oplatí investovať 150 mil. eur do výstavby zbytočného vodného diela, ktorého návratnosť nepocítime my a ani budúce generácie, je naozaj otázka, ktorú by si mal minister klásť, ak sa do histórie nechce zapísať ako Taraba – devastovateľ. Záujem na výstavbe tejto monštróznej a zbytočnej stavby môže byť len jediný, a tým sú štátne zákazky. Napokon, na projekčné práce a rôzne štúdie sa takto premrhalo už odhadom 10 mil. eur,” dopĺňa Michal Kiča. 

Tomáš Taraba zavádzal aj v tom, že na obnovenie plánov výstavby vodného diela Slatinka stačí zrušiť jeden podpis bývalého ministra Jána Budaja. Aj toto tvrdenie je podľa Kiču nezmysel. Zrušenie výstavby Vodného diela Slatinka schválila v roku 2022 Vláda SR, a to ako jedno z opatrení Koncepcie vodnej politiky do roku 2030. Na jej príprave sa podieľalo viac ako 200 expertov zo všetkých rezortov a bola schválená bez jediného rozporu. Naviac, je súčasťou plánu obnovy ako jeden z už naplnených míľnikov. 

Časť povodia rieky Slatina je zapísaná od roku 2022 aj do sústavy NATURA 2000, takže ide o chránené územie európskeho významu. Výstavba priehrady by bola brutálnym zásahom a jeho neoprávnené zničenie by viedlo k sankciám zo strany Európskej komisie.  

Expert strany Demokrati na životné prostredie a advokát Michal Kiča je pripravený bezodplatne obyvateľom Slatinky poskytovať právne poradenstvo a spraviť všetky nutné kroky k tomu, aby sa Tarabova obsesia Vodným dielom Slatinka rýchlo skončila. “Ako štátneho tajomníka ma veľmi dojalo, keď som bol pozvaný na divadelné predstavenie o príbehu Slatinky a mohol som sa miestnym ľuďom ospravedlniť za príkoria, ktoré im v živote spôsobil štát. Preto rozhodne nedovolím, aby sa táto trauma opakovala. Tomáš Taraba nie je diktátor, hoci sa tak cíti, aby svojvoľne ničil ľudské životy, či ohrozil 12 kilometrov údolia s cennými biotopmi,” uzatvára Michal Kiča.

Prechádzať

Kto chce demokraciu a slušnosť nech sa prihlási

(k odberu newslettra)

Demokrati

Zadajte svoj e-mail

Zdieľajte