Pridajte sa k nám >
Pomôžte nám >
Prispejte nám na činnosť strany >

Ďalšie

Demokrati
Prechádzať

Taraba pri pretláčaní novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie hrubo porušuje legislatívny proces

Strana Demokrati napadne v medzirezortnom pripomienkovom konaní novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorú predložil minister Taraba do zrýchleného legislatívneho procesu. Demokrati opakovane upozorňujú, že ňou hrubo porušuje legislatívne pravidlá vlády a návrh zákona je v rozpore s ústavnými právami občanov a európskou legislatívou. Podľa Michala Kiču slúži výlučne investorom a zbavuje občanov akejkoľvek kontroly nad drvivou väčšinou investícií, ktoré môžu ovplyvniť ich bezprostredné okolie. 

Demokrati tému otvorili ako prví už minulý týždeň. Opakovane upozorňujú, že návrh novely neprešiel predbežným pripomienkovým konaním, nevykonali sa k nemu konzultácie s verejnosťou a odborníkmi a ani podnikateľskými subjektami. Predkladá sa do zrýchleného legislatívneho konania, hoci na to nie je jediný objektívny dôvod. Minister Taraba obhajuje svoje konanie tzv. infringementom, teda nutnosťou odstránenia porušenia európskeho práva. „Z celej 85 bodovej novely sa tohto týka jediné ustanovenie. Ministerstvo tak zneužíva skrátené legislatívne konanie a závažne porušuje legislatívne pravidlá vlády. Jediný, kto novelu dopredu videl a neprekvapivo pochválil, sú lobisti. No minister by si mal už konečne uvedomiť, že pánmi v tomto štáte sú občania,” uviedol Michal Kiča, environmentálny expert strany Demokrati a člen predsedníctva. 

Minister Taraba navrhuje zbaviť občanov akýchkoľvek práv dôležitých pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie. „Po novom nebudú mať možnosť vyjadriť sa v tzv. zisťovacom konaní, teda v konaní o tom, či sa má navrhovaná stavba alebo činnosť dôkladne posúdiť. To je viac ako 90% všetkých prípadov. Vlastne sa o týchto stavbách ani nedozvedia. Aj v prípade riadneho posúdenia občania nebudú môcť nijako ovplyvniť, čo sa má skúmať, napríklad nebudú môcť požadovať, aby sa v prípade výstavby letiska vykonala hluková štúdia alebo posúdil vplyv novej spaľovne na kvalitu ovzdušia v ich obci,” vysvetľuje Michal Kiča. 

V zisťovacom konaní pri zmene stavby naviac nebude dôležité, či prevádzka môže mať výrazne negatívne vplyvy na životné prostredie, ale len to, či nedochádza k rozšíreniu prevádzky. To sa dá podľa Kiču extrémne zneužiť. Naviac, mnoho investícií vypadne zo zákona úplne. Zmenou tzv. prahových hodnôt sa napr. vôbec nebude posudzovať 10 krát väčšie lyžiarske stredisko oproti súčasnému stavu či viac než 90 % malých vodných elektrární. Ministerstvo sa teda po novom bude tváriť, že 100 metrov vysoká veterná turbína nebude mať vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľov. 

Novela ako celok a aj spôsob, akým vzniká, porušuje európsku smernicu ale aj Aarhuský dohovor o prístupe verejnosti k rozhodovaniu vo veciach životného prostredia. Vláda ňou nielenže nerieši zefektívnenie procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ale priamo ohrozuje eurofondy a Plán obnovy. 

„S expertmi sme spracovali odborné výhrady. O ich obsahu budeme informovať zástupcov Európskej komisie a uplatňujeme ich aj v pripomienkovom konaní. Minister Taraba napĺňa svoje slová o tom, že životné prostredie nemôže stáť ako prekážka žiadnej výstavbe. Musíme spraviť maximum pre to, aby sme ich ochránili,” uzavrel Michal Kiča.

Prechádzať

Kto chce demokraciu a slušnosť nech sa prihlási

(k odberu newslettra)

Demokrati

Zadajte svoj e-mail

Zdieľajte