Pridajte sa k nám >
Pomôžte nám >
Prispejte nám na činnosť strany >

Ďalšie

Demokrati
Prechádzať

Pre neschopnosť Takáča hrozí prepadnutie priamych platieb za stovky miliónov eur

Vyzývame ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča, aby okamžite začal konať a na najbližšie rokovanie vlády predložil jasne odpočtovateľný plán s termínmi a zodpovednými osobami, podľa ktorého bude vyplatených 100 % priamych platieb poľnohospodárom. V opačnom prípade hrozí, že ak do hraničného termínu 30. júna 2024 nepríde k zúčtovaniu všetkých priamych platieb, môžeme prísť až o stovky milióny eur. Tie bude musieť Slovensko namiesto európskych zdrojov, hľadať  v štátnom rozpočte. 

Ak minister Takáč nesplní našu výzvu, tak sa bezodkladne obrátime na Európsku komisiu, Najvyšší kontrolný úrad SR, prokuratúru a Úrad vládneho auditu. Využijeme všetky dostupné prostriedky na to, aby sa zjednala náprava a za svoju nečinnosť niesol minister zodpovednosť”, upozorňuje Michal Kiča, expert strany na životné prostredie a člen predsedníctva.

Podľa Demokratov nemôže Richard Takáč “hrať vabank” s našimi verejnými financiami a už vôbec nie s osudmi poľnohospodárov, ktorí sa práve vďaka nemu ocitli v existenčnej kríze. Takáč musí okamžite začať rokovať a predstaviť riešenia ako odškodní všetkých tých, ktorým v dôsledku omeškania vo vyplácaní dotácií vzniká škoda rôzneho charakteru. Demokrati pripomínajú, že poľnohospodári v dôsledku nevyplatených dotácií čelia exekúciám, platobným rozkazom, upomienkam a budú musieť svojim veriteľom uhrádzať aj penále či úroky z omeškania. Minister si nemá v tak závažnej situácii vyberať, s kým bude rokovať a s kým nie. Pred voľbami sa neustále oháňal rozvojom vidieka, a tým ako bude načúvať jeho potrebám. Menší poľnohospodári majú pre náš domáci trh rovnakú dôležitú úlohu, ako veľkí. Sú to častokrát práve oni, kto dodáva kvalitné slovenské výrobky na naše stoly. Mal by im prejavovať rešpekt a úctu a nie ich slovne napádať, či podávať trestné oznámenia za ich oprávnenú nespokojnosť”, hovorí Michal Kiča.

Z tohto dôvodu Demokrati očakávajú, že minister sa malým poľnohospodárom ospravedlní a prizve ich k rokovaciemu stolu. Ak tak neurobí, ponesie priamu zodpovednosť za ich situáciu. Je priam cynické, že minister si nechal zvýšiť plat o niekoľko tisíc eur a poľnohospodárov necháva finančne vykrvácať. Zatiaľ nepreukázal žiadne manažérske schopnosti, za ktoré by si zaslúžil vyšší plat. Ak má v sebe ešte kúsok charakteru, chlapsky ho vyzývam, aby sa vžil do kože poľnohospodárov a vzdal sa svojho platu až do dňa, pokiaľ neprídu vyplatené dotácie na účet všetkým dotknutým poľnohospodárom”, uzatvára Michal Kiča.

Prechádzať

Kto chce demokraciu a slušnosť nech sa prihlási

(k odberu newslettra)

Demokrati

Zadajte svoj e-mail

Zdieľajte