Pridajte sa k nám >
Pomôžte nám >
Prispejte nám na činnosť strany >

Ďalšie

Demokrati
Prechádzať

Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie robí z občanov obyčajných štatistov

Strana Demokrati vyzýva na stiahnutie novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorú predložil minister Taraba do zrýchleného legislatívneho procesu. Podľa Demokratov ňou porušuje legislatívne pravidlá vlády a návrh zákona je v rozpore s ústavnými právami občanov a európskou legislatívou. Podľa Michala Kiču slúži výlučne investorom a zbavuje občanov akejkoľvek kontroly nad drvivou väčšinou investícií, ktoré môžu ovplyvniť ich bezprostredné okolie. 

Demokrati upozorňujú, že návrh novely neprešiel predbežným pripomienkovým konaním, nevykonali sa k nemu konzultácie s verejnosťou a odborníkmi a ani podnikateľskými subjektami. Predkladá sa do zrýchleného legislatívneho konania, hoci na to nie je jediný objektívny dôvod. Minister Taraba obhajuje svoje konanie tzv. infrindgementom, teda nutnosťou odstránenia porušenia európskeho práva. „Z celej 85 bodovej novely sa tohto týka jediné ustanovenie. Aj stavebný zákon, ktorému sa má zákon o posudzovaní vplyvov prispôsobiť, bude odložený až na rok 2025. Ministerstvo tak zneužíva skrátené legislatívne konanie a závažne porušuje legislatívne pravidlá vlády. Minister by si mal už konečne uvedomiť, že pánmi v tomto štáte sú občania. Nie lobisti,” uviedol Michal Kiča, environmentálny expert strany Demokrati a člen predsedníctva. 

Minister Taraba navrhuje zbaviť občanov akýchkoľvek práv dôležitých pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie. „Po novom nebudú mať možnosť vyjadriť sa v tzv. zisťovacom konaní, teda v konaní o tom, či sa má navrhovaná stavba alebo činnosť dôkladne posúdiť. Aj v prípadne riadneho posúdenia občania nebudú môcť nijako ovplyvniť, čo sa má skúmať, napríklad nebudú môcť požadovať, aby sa v prípade výstavby letiska vykonala hluková štúdia alebo posúdil vplyv novej spaľovne na kvalitu ovzdušia v ich obci,” vysvetľuje Michal Kiča. 

V zisťovacom konaní pri zmene stavby naviac nebude dôležité, či prevádzka môže mať výrazne negatívne vplyvy na životné prostredie, ale len to, či nedochádza k rozšíreniu prevádzky. To sa dá podľa Kiču extrémne zneužiť. Naviac, mnoho investícií vypadne zo zákona úplne. Zmenou tzv. prahových hodnôt sa napr. vôbec nebude posudzovať 10-krát väčšie lyžiarske stredisko oproti súčasnému stavu či viac než 90% malých vodných elektrární. Ministerstvo sa teda po novom bude tváriť, že 100 metrov vysoká veterná turbína nebude mať vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľov. 

Masívne zbavenie práv občanov, ktorí sa o drvivej väčšine investícií ani nemusia dozvedieť, však nerieši to napodstatnejšie – zneužívanie procesu EIA zo strany niektorých “slávičích” subjektov. Tie sa budú môcť stále odvolávať a uplatňovať aj nezmyselné pripomienky. 

Novela ako celok a aj spôsob, akým vzniká, porušuje európsku smernicu ale aj Aarhuský dohovor o prístupe verejnosti k rozhodovaniu vo veciach životného prostredia. Vláda ňou nielenže nerieši zefektívnenie procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ale priamo ohrozuje eurofondy a Plán obnovy. Bola to práve vláda Roberta Fica, ktorá sa o niečo podobné pokúšala v roku 2010 a aby sa vyhla zastaveniu eurofondov, museli s hanbou zákon expresne meniť späť. 

„Strana Demokrati bude o aktuálnom vývoji informovať zástupcov Európskej komisie a pripravuje aj hromadnú pripomienku. Minister Taraba napĺňa svoje slová o tom, že životné prostredie nemôže stáť ako prekážka žiadnej výstavbe. Zákon spolu s iniciatívou ministra dopravy Ráža v zákone o strategických investíciách predstavuje masaker pre kontrolu občanov nad dianím v ich bezprostrednom okolí. Musíme spraviť maximum pre to, aby sme ich ochránili,” uzavrel Michal Kiča.

Prechádzať

Kto chce demokraciu a slušnosť nech sa prihlási

(k odberu newslettra)

Demokrati

Zadajte svoj e-mail

Zdieľajte