Pridajte sa k nám >
Pomôžte nám >
Prispejte nám na činnosť strany >

Ďalšie

Demokrati
Prechádzať

Dosť bolo diskriminácie. Pomáhame tým najzraniteľnejším

Od 1. júla vstupuje do platnosti zákon, ktorý výrazne zvýši príjem osôb poberajúcich dôchodkovú dávku a starajúcich sa o ťažko zdravotne znevýhodnených blízkych. Táto novela z dielne poslankyne Jany Žitňanskej (Demokrati) sa dotkne okolo 24 tisíc ľudí, ktorí si prilepšia o viac ako 160 eur mesačne.

„Po dlhoročných snahách sa podarilo zrušiť diskrimináciu časti opatrovateľov, ktorí len preto, že poberajú dôchodkovú dávku, dostávali len polovicu z príspevku na opatrovanie. Pritom vykonávajú rovnako náročnú prácu, ako iní neformálni opatrovatelia,“ vysvetluje J. Žitňanská.

Rušenie krátenia príspevku na opatrovanie sa uskutoční v dvoch etapách. Od 1.7.2023 výška príspevku na opatrovanie pre poberateľa dôchodku, ktorý je súčasne poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie, bude zodpovedať sume minimálne 75% z výšky peňažného príspevku na opatrovanie, ktorá bude nariadením ustanovená pre osoby v produktívnom veku. Od 1.7.2024 bude krátenie definitívne odstránené.

V súčasnosti prebieha vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania k nariadeniu vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie. Podľa navrhovaného nariadenia by mal vzrásť príspevok na opatrovanie z 525 eur na 569 eur mesačne.

V prípade poberateľa dôchodku, ktorý je súčasne poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie bude tento vo výške 426,75 eur, oproti súčasným 262,85 eur a teda o 163,90 eur viac. V prípade opatrovania dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP stúpne poberateľovi dôchodku príspevok na opatrovanie zo súčasných 349,60 eur na 567,60 eur, čo predstavuje nárast o 218 eur mesačne.

„Nariadenie vlády, ktoré bolo pripravené počas vlády Eduarda Hegera musí ešte schváliť súčasná vláda. Verím, že tak urobí v najbližších dňoch, aby sa konečne nielen naštartoval koniec diskriminácie časti neformálnych opatrovateľov, ale aby sa v tejto dobe pomohlo jedným z tých, ktorí sú najzraniteľnejší,“ hovorí poslankyňa Žitňanská.

Ako ďalej uviedla, novelou, ktorú v minulom roku presadila, sa zastaví aj ďalšia diskriminácia tejto skupiny neformálnych opatrovateľov. Od 1.7. 2023 sa u fyzických osôb vykonávajúcich opatrovanie, ktoré poberajú dôchodok, prestane krátiť príspevok na opatrovanie z titulu, že opatrovanej fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím je poskytovaná ambulantná forma sociálnej služby. Takto sa zjednotia podmienky poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie pre osoby poberajúce dôchodkovú dávku a pre osoby v produktívnom veku.

Podľa poslankyne Jany Žitňanskej strana Demokrati bude aj naďalej presadzovať také opatrenia, ktoré budú pomáhať osobám s ťažkým zdravotným postihnutím a ich rodinám. Medzi priority označila postupné radikálne navýšenie financií do oblasti sociálnych služieb, zastavenie posudzovania príjmu opatrovaného na účely vyplácania príspevku na opatrovanie či zavedenie príspevku na rehabilitácie.

Prechádzať

Kto chce demokraciu a slušnosť nech sa prihlási

(k odberu newslettra)

Demokrati

Zadajte svoj e-mail

Zdieľajte