Pridajte sa k nám >
Pomôžte nám >
Prispejte nám na činnosť strany >

Ďalšie

Demokrati
Prechádzať

Žiadame vysvetlenie postupu ministra Bíreša ohľadom GMO

Michal Kiča (Demokrati): „Žiadame vysvetlenie postupu ministra Bíreša ohľadom GMO.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jozef Bíreš na zasadnutí Rady ministrov EÚ pre pôdohospodárstvo pred niekoľkými dňami v mene Slovenska podporil legislatívu umožňujúcu uvádzanie takzvaných nových genómových techník pri produkcii potravín. 

Návrh Európskej komisie odmietalo pod naším vedením aj Ministerstvo životného prostredia SR, občianska iniciatíva Slovensko bez GMO, Slovenský včelársky zväz ako aj zástupcovia vidieckych organizácií, ekologických farmárov či poľovníkov. Poprel tým aj stanovisko svojho vlastného rezortu, ktorý sa voči tomuto návrhu ešte donedávna stával kriticky.

Napríklad ešte v marci som sa pripojil k iniciatíve rakúskej federálnej ministerky pre životné prostredie, ktorá takýto legislatívny návrh rovnako odmietla.

Nové genómové techniky sú kategóriou GMO, ktoré sú stále spojené so závažnými rizikami. Preto je namieste vysoká opatrnosť. Pokiaľ nevieme úplne vylúčiť potenciálne dopady na životné prostredie a zdravie obyvateľov, je takýto návrh predčasný. 

Postup ministra Bíreša vnímam kriticky. Naviac, úplnú zmenu svojho postoja nejakým spôsobom nevysvetlil.

Spolu s poslancami za Demokratov budeme žiadať vysvetlenie jeho konania a pripravíme ďalšie kroky.“

Prechádzať

Kto chce demokraciu a slušnosť nech sa prihlási

(k odberu newslettra)

Demokrati

Zadajte svoj e-mail

Zdieľajte