Pridajte sa k nám >
Pomôžte nám >
Prispejte nám na činnosť strany >

Ďalšie

Demokrati
Prechádzať

Kampaň strany Demokrati je financovaná transparentne

Strana Demokrati pri svojom vzniku disponovala sumou vyše 200 000 eur, ktorá pochádza zo štátneho príspevku za voľby pre stranu SPOLU. Z týchto prostriedkov boli hradené aj billboardy strany v marci v celkovej sume 67 176 eur.

Reklamné plochy v mesiacoch apríl a máj boli strane Demokrati poskytnuté vznikajúcou politickou stranou Dobrý deň Slovensko. Strana ich dostala prostredníctvom darovacej zmluvy, ako nepeňažné plnenie v celkovej sume 170 000 eur.

Strana Demokrati ešte v mesiaci júl dostane poslednú platbu štátneho príspevku za volebný výsledok pôvodnej strany SPOLU vo výške odhadom viac ako 300 000 eur.

Okrem štátneho príspevku je kampaň strany Demokrati financovaná aj z peňažných darov podporovateľov. V mesiaci máj získala strana Demokrati dary vo výške 70 000 eur a v mesiaci jún, do 9.6. 2023 kedy boli oficiálne vyhlásené voľby, to bola rovnaká suma. 

Okrem vyššie spomenutých prostriedkov sme prijali dary vo výške 59 000 eur na transparentný účet. Všetky dary v sume nad 1000 eur boli poskytnuté na základe notárom overenej darovacej zmluvy.

Chceme pripomenúť, že zákonná povinnosť zverejňovať výdavky politickej strany na transparentnom účte vzniká až dňom vyhlásenia volieb, čo sa udialo v piatok, 9.6. 2023. Výdavky z obdobia pred vyhlásením volieb budú zverejnené v záverečnej správe o nákladoch na volebnú kampaň.

Transparentnosť je zakorenená v DNA strany Demokrati.

Prechádzať

Kto chce demokraciu a slušnosť nech sa prihlási

(k odberu newslettra)

Demokrati

Zadajte svoj e-mail

Zdieľajte