Pridajte sa k nám >
Pomôžte nám >
Prispejte nám na činnosť strany >

Ďalšie

Demokrati
Prechádzať

Jana Žitňanská

Neúnavná bojovníčka za práva slabších

Janu zaujímajú témy, ktoré sú častokrát na okraji záujmu verejnosti. Lebo sa týkajú ľudí, ktorí sa ocitajú na okraji spoločnosti. Roky pomáha a hľadá systémové riešenia na pomoc ľuďom, ktorí sú v dôsledku svojho ťažkého zdravotného postihnutia znevýhodnení. V ťažkej situácii sa nenachádzajú len oni, ale aj ich rodiny. Politika pre ňu znamená možnosť presadzovať práva ľudí so zdravotným znevýhodnením a tých, ktorí si nevedia pomôcť sami, či už ide o týrané ženy, siroty alebo o seniorov. So srdcom a empatiou bojuje za ich dôstojnosť a dôstojný život ich rodín.

V minulosti bola poslankyňou Národnej rady SR a Európskeho parlamentu. Hoci nie je zástankyňou kvót, svoje poslanie v politike berie aj ako výzvu na posilnenie postavenia žien v spoločnosti či zvýšenie ich počtu vo verejnom živote. Preto bude nápomocná aj pri aktivitách ženskej organizácie Demokratov.

Časť detstva strávila v Alžírsku. Svoju znalosť francúzštiny zúročila aj počas štúdia v Paríži či v práci pre francúzske médiá. Pracovala ako novinárka v Markíze, rádiu Twist a tiež vo verejnoprávnom rozhlase a televízii.

Vo voľnom čase rada číta, cestuje, varí a vychutnáva si spoločnosť svojich najmilších 🙂

Prechádzať

Kto chce demokraciu a slušnosť nech sa prihlási

(k odberu newslettra)

Demokrati

Zadajte svoj e-mail

Zdieľajte